Benchmarking

Är en metod som går ut på att analysera ditt eget och konkurrenternas företag för att hitta styrkor som du kan implementera på den tjänsten som du vill benchmarka.

Benchmarking mäter kvalitet, tid och kostnad. Du kanske har ett företag i din bransch som är superbra på att leverera högkvalitativa produkter, ett annat som jobbar snabbt och ett tredje som lyckas pressa sin produktionskostnad, eller ett företag som har alla de här egenskaperna. När du benchmarkar tittar du på de här sakerna och applicerar på ditt eget bolag.

Det finns olika typer av benchmarking:

  • Internt: Du tittar på ditt eget företag, jämför enheter emellan och med eventuella dotterbolag.
  • Konkurrens: Du tittar på företag i samma bransch som din egen.
  • Funktion: Skolboksexempel på företag som inte behöver konkurrera med dig, men som ändå kan vara en bra inspirationskälla.

Att benchmarka kan vara kostsamt, men ofta lönar det sig ändå på sikt.

Frågor som du bör ställa dig:

  1. Vart är vi idag?
  2. Vart vill vi komma?
  3. Hur ska vi nå dit?

I ett första skede identifierar du sedan vilka varor och tjänster du vill benchmarka. När du gjort det bestämmer du hur din mätning ska gå till. Det kan handla om att kartlägga vad dina konkurrenter har för leverantörer, hur deras anläggningar fungerar vilken typ av kompetens deras medarbetare har och så vidare. När du hämtat hem de uppgifter du behöver, till exempel efter besök på konkurrentens kontor eller i deras fabrik så är det dags att analysera siffrorna och leta efter vart dina förbättringsöjligheter finns.

När det är klart kan du börja göra handlingsplaner för hur du ska införa förbättringarna i den egna organisationen. Gör en detaljerad plan där en person har huvudansvaret för genomförandet och sätt ett datum för när det ska vara klart. Efter det sätter du handlingsplanen i verket!

Efter att en tid har gått gör du en ny benchmarking på hur ditt nya arbetssätt har fungerat. 171i-Training-Talet-Development-Competency-Benchmarking

Hitta styrkor och svagheter

Ett bra första steg när du ska effektivisera ditt företag är att göra en analys över vilka styrkor företaget har. Om du till exempel säljer kläder på nätet skulle en styrka kunna vara att din nätbutik är den enda butiken i Sverige som säljer ett märke som är väldigt efterfrågat. En annan styrka skulle kunna vara att ni har snabba leveranstider, en trogen bas av kunder och att du lyckats hyra ett billigt lager.

När du hittat dina styrkor är det dags att leta efter svagheter. En svaghet med din nätbutik kan vara att er hemsida är dålig, att ni satt för låga priser på era kläder för att täcka utgifterna eller att ni inte når ut till nya målgrupper.

Ett case där vi sett exempel på hur effektivitet kan påskynda uppbyggandet av ett bolag är för nätsidan Rabattkoda.se. I detta företag valde VD att anlita en konsult som hjälpte dem att förändra den interna strukturen och på så sätt effektivisera deras resurser. Rabattkoda.se arbetar med att framföra rabattkoder till deras medlemmar på löpande band. I samband med effektiviserad struktur internt lyckades de öka sin omsättning med 26% på ett halvår.

Efter att ha kartlagt svagheterna har du kommit fram till möjligheterna. Vad har ditt företag för möjligheter? Du kanske kan samarbeta med någon som säljer liknande produkter so du gör, fast samtidigt inte konkurrerar med dig, på så sätt kan ni “låna” kunder av varandra. Eller så har du märkt att dina kunder är unga och studerande, då kan det gynna dig att ha speciella studentrabatter.

Nu vet du vad dina möjligheter är, då går du vidare och letar efter hot. Vad skulle kunna hota ditt företag? Andra liknande företag är förstås alltid ett hot, men det skulle också kunna vara att människor blir mer miljömedvetna och i allt större utsträckning väljer att köpa kläder på Secound Hand. Då kanske du ska vara före din tid och erbjuda begagnade kläder på din sida.

När du analyserar ditt företag utifrån de här parametrarna får du en bra grund att stå på när du går vidare i ditt förbättringsarbete. Att analysera sitt företag på det här sättet kallas för att göra en SWOT-analys.

SWOT-ANALYSIS